שם זמן משחק דמי כניסה חדר
Sat 20€ - 3 Tickets GTD 0h, 13m טקסס הולדם €3.00 Titan Poker
€100 GTD Turbo 0h, 23m טקסס הולדם €1.00 Titan Poker
Sat 10€ - 3 Tickets GTD 0h, 28m טקסס הולדם €2.00 Titan Poker
€2,000 GTD - Rebuy 0h, 38m טקסס הולדם €5.00 Titan Poker
Sat 20€ - 3 Tickets GTD 0h, 43m טקסס הולדם €2.00 Titan Poker
€100 GTD Bounty Hunter 0h, 48m טקסס הולדם €0.54 Titan Poker
Sat 10€ - 5 Tickets GTD 0h, 58m טקסס הולדם €1.00 Titan Poker
€300 GTD Turbo 1h, 8m טקסס הולדם €5.00 Titan Poker
Sat 20€ - 3 Tickets GTD 1h, 13m טקסס הולדם €3.00 Titan Poker
Sat 10€ - 3 Tickets GTD 1h, 28m טקסס הולדם €2.00 Titan Poker
€1,000 GTD Turbo Bounty Hunter 1h, 38m טקסס הולדם €5.45 Titan Poker
€100 GTD Turbo Bounty Hunter 1h, 53m טקסס הולדם €0.54 Titan Poker
€300 GTD Turbo 2h, 8m טקסס הולדם €5.00 Titan Poker
€1,000 GTD - Rebuy 2h, 38m טקסס הולדם €5.00 Titan Poker
€300 GTD Turbo Bounty Hunter 2h, 38m טקסס הולדם €5.45 Titan Poker