שם זמן משחק דמי כניסה חדר
Sat €5 Ticket - 3 tickets gtd 0h, 16m טקסס הולדם €0.50 Titan Poker
€250 Guaranteed 0h, 21m טקסס הולדם €3.00 Titan Poker
€1500 Frenzy 0h, 36m טקסס הולדם €10.00 Titan Poker
Sat €20 Ticket - 2 tickets gtd 0h, 46m טקסס הולדם €1.00 Titan Poker
€100 Guaranteed 0h, 51m טקסס הולדם €1.00 Titan Poker
Sat €10 Ticket - 3 tickets gtd 1h, 16m טקסס הולדם €2.00 Titan Poker
€1000 Pinball 1h, 21m טקסס הולדם €5.00 Titan Poker
€500 - Knock-Out 1h, 36m טקסס הולדם €5.50 Titan Poker
Sat €5 Ticket - 3 tickets gtd 1h, 46m טקסס הולדם €0.50 Titan Poker
€50 Gtd - Rebuy 1h, 51m טקסס הולדם €0.50 Titan Poker
€1000 Extra Time 2h, 6m טקסס הולדם €20.00 Titan Poker
Sat €10 Ticket - 3 tickets gtd 2h, 16m טקסס הולדם €2.00 Titan Poker
€300 Gtd - Rebuy 2h, 21m טקסס הולדם €3.00 Titan Poker
€500 Deepstack Turbo 2h, 36m טקסס הולדם €5.00 Titan Poker
Sat €5 Ticket - 3 tickets gtd 2h, 46m טקסס הולדם €0.50 Titan Poker